Generelle opplysninger

Kurset fungerer som et ekstra grundig forklart mønster på pdf, (med hjelp og støtte underveis, hvis du skulle trenge det).
Det består av trinn for trinn bilder med gode forklaringer. Mye bilder, og ikke så mye tekst. Derfor passer det også for dem som ikke liker å lese mønster.

Kursene er på 4  deler,   Du får hele kurset tilsendt på mail, på den oppgitte datoen.  Det er oppdelt i 4 eposter, som du kan laste ned og lagre på din pc. Du kan sy når du selv ønsker, evt også gjemme hele kurset til senere.

Kursdeltakere fra utenfor Norge: Hvis det er vanskelig å betale over bank på vanlig måte, er det mulig å betale over Pay-Pal. Det vil da legges til kr 30 i omkostninger (noe mindre enn en vanlig bankoverføring fra utlandet vil koste)..

OBS, Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle, og vil bare gjelde for dem utenfor Norge.

Faktura blir tilsendt på mail.  Eller du kan bruke Vipps
(I innkjøringsfasen med Vipps, vil prisen være som før)

Alle materialer som behøves til kurset må kjøpes i butikk. Jeg selger ikke stoff og utstyr, men er behjelpelig med å finne en butikk for deg, hvis det er nødvendig.

(hvis det er spesielt utstyr / tilbehør som ikke er å få i de norske butikkene, kan jeg evt gjøre unntak fra dette, og importere for videresalg selv).

Facebookgruppe: Jeg lager en lukket Facebook-gruppe der kursdeltakerne kan melde seg inn.

Det er veldig gode erfaringer med en slik gruppe. Der kan en legge inn bilder og komme med spørsmål. Den fungerer som et sosialt og uhøytidlig møtested. (det er opp til deltakerne selv om de vil melde seg inn, og hvor aktiv gruppen blir).

Gruppen vil bli tilgjengelig i minst 8 mnd fra kursstart. Der vil du også finne filer til hele kurset (hvis du ikke ønsker å vente til du får neste kursdel tilsendt på mail)

OBS, det er ikke nødvendig å være på FB, eller være medlem i gruppen for å delta på kurset.

Velkommen på kurs

Hilsen Bente :-)