Generelle opplysninger

Kurset består av trinn for trinn bilder med gode forklaringer. Mye bilder, og ikke så mye tekst. Derfor passer det også for dem som ikke liker å lese mønster.

Kursene er på 4  deler,  og som en prøve nå i høst, vil du få tilsendt både materialliste og hele kurset på den oppgitte datoen.  Dette kan du laste ned og lagre på din pc. Du kan sy når du selv ønsker, evt også gjemme hele kurset til senere.

Kursdeltakere fra utenfor Norge: Hvis det er vanskelig å betale over bank på vanlig måte, er det mulig å betale over Pay-Pal. Det vil da legges til kr 30 i omkostninger (noe mindre enn en vanlig bankoverføring fra utlandet vil koste)..

OBS, Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle, og vil bare gjelde for dem utenfor Norge.

Faktura blir tilsendt på mail.  VIPPS kan IKKE brukes. 

Alle materialer som behøves til kurset må kjøpes i butikk. Jeg selger ikke stoff og utstyr, men er behjelpelig med å finne en butikk for deg, hvis det er nødvendig.

(hvis det er spesielt utstyr / tilbehør som ikke er å få i de norske butikkene, kan jeg evt gjøre unntak fra dette, og importere for videresalg selv).

Facebookgruppe: Jeg lager en lukket Facebook-gruppe der kursdeltakerne kan melde seg inn.

Det er veldig gode erfaringer med en slik gruppe. Der kan en legge inn bilder og komme med spørsmål. Den fungerer som et sosialt og uhøytidlig møtested. (det er opp til deltakerne selv om de vil melde seg inn, og hvor aktiv gruppen blir).

Gruppen vil bli tilgjengelig i minst 8 mnd fra kursstart. Der vil du også finne filer til hele kurset (hvis du ikke ønsker å vente til du får neste kursdel tilsendt på mail)

OBS, det er ikke nødvendig å være på FB, eller være medlem i gruppen for å delta på kurset.

Velkommen på kurs

Hilsen Bente :-)